OM-zitting

Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie (OM) voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Als het openbaar ministerie een straf oplegt, dan heet dat een strafbeschikking. Voorheen legde de rechter de straf op of werd door het openbaar ministerie een schikkingsvoorstel (transactie) aangeboden. Een strafbeschikking valt onder het strafrecht. De hoogte van de opgelegde straf bij strafbeschikking wordt bepaald op een zogenaamde OM-zitting. Ons kantoor kan u bij een dergelijke zitting bijstaan en adviseren wel of niet akkoord te gaan met het voorstel van het Openbaar Ministerie.


Klik hier om terug te keren.
 

de vilder advocaten nsva