Jeugdstrafrecht

Wanneer uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit is dat zowel voor u als ouder als voor uw kind een uitermate heftige en ingrijpende gebeurtenis. Wat houdt een verdenking precies in? Wat zijn de bevoegdheden van de politie? Hoe lang mag uw kind worden vastgehouden? Wat zijn de kosten?

Allereerst is het is van het grootste belang om te weten dat u te allen tijde vrij bent in uw keuze voor een advocaat, ook als er al een piketadvocaat is toegewezen. Deze advocaat moet dan plaats maken voor een gekozen rechtsbijstandverlener. Wij zullen desgewenst in contact treden met de piketadvocaat om de zaak over te nemen. De kosten voor een advocaat in jeugdzaken worden door de overheid vergoed.

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Zo is het mogelijk dat uw kind van de politie een oproep heeft ontvangen om op het politiebureau als verdachte te worden gehoord. Een jongere heeft dan het recht op bijstand van een advocaat bij dit verhoor. Neem voor het verhoor al contact met ons dan kunnen we u en uw kind op het verhoor voorbereiden.

Als uw kind na het verhoor naar huis mag zal de Officier van Justitie bepalen wat er verder gebeurt. Zo kan het zijn dat justitie afziet van verdere vervolging omdat ze de zaak niet ‘rond’ kunnen krijgen of omdat verdere vervolging niet nodig wordt geacht.

Justitie kan ook besluiten wél tot vervolging over te gaan. De vervolging kan onder meer bestaan uit een aanbod van de Officier van Justitie om een aantal uren taakstraf te werken.

Ook kan uw kind gedagvaard worden om voor een rechter te verschijnen. Er wordt in dat geval een dagvaarding naar uw huis gestuurd waar de datum en het precieze tijdstip van de zitting op aan wordt gegeven. De zaak komt dan op zitting bij een kinderrechter. Neem altijd contact met ons op als u een dagvaarding heeft ontvangen.

Justitie kan tot slot de rechtbank verzoeken uw kind in voorlopige hechtenis te nemen. Dit geldt voor de gevallen waarin uw kind verdacht wordt van zwaardere feiten.


Klik hier om terug te keren.
 

de vilder advocaten nsva