Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een door een openbare aanklager of opsporingsambtenaar opgelegde straf, zonder tussenkomst van de rechter. Een strafbeschikking valt onder het strafrecht.

Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie (OM) voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Op die datum is namelijk de wet OM-afdoening in werking getreden. Als het openbaar ministerie een straf oplegt, dan heet dat een strafbeschikking. Strafbeschikkingen worden bepaald op een
OM-zitting. Ons kantoor kan u bij een dergelijke zitting bijstaan en adviseren wel of niet akkoord te gaan met het voorstel van het Openbaar Ministerie.


Klik hier om terug te keren.
 

de vilder advocaten nsva